kayıt

geceleri tuvaletin 10 milyon ışık yılı uzak gelmesi

  1. 3
    ulaşıldığında, kara deliğin çekim gücüne karşı konulamadığı yolculuk yılgınlığı.