kayıt

zamandizin

  1. 1
    - Zaman ölçüsü üzerinde çalışan ve olayları zaman sıvasına göre veren bilim.
    * Gökbilimde, gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini saptayan; tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren dal.