kayıt

zamanbilimi

  1. 1
    Olayların tarihini araştıran ve sıralayan bilim.