kayıt

sahih-i müslim

  1. 1
    * *


    "el-müsnedü's-sahih" adında buhari' nin öğrencisi imam müslim tarafından yazılmış altı temel hadis kitabının ikincisidir. 300 bin hadis arasından şeçilerek hazırlanan eser; 54 kitap, 1322 bab, 3033 hadis ihtiva etmektedir. buhari' de bulunmayan 820 merfü' hadis bu müslim tarafından eserine alınmıştır. normalde müslim eserini bablara ayırmamıştır. bablara ayırma işlemini yapan müslim şarihlerinden imam nevebi'dir. sanırım, 6 eser arasında sadece müslim' de bulunan mukaddime kısmında tasnif işlerinin kıstasları açıklanmıştır.