kayıt

sahih-i buhari

  1. 1
    muhammed el-buhari tarafından yazılan hadis kitabı. ehl-i sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilir.

    buhari bu kitabı için: "Sahih olandan başkasını yazmadım. Kitab uzamasın diye terkedip yazmadığım Sahih'ler de yazdıklarımdan çoktur." ve "Bunların altı yüz bin hadis içinden tahric veintihab eyledim. Ve tasnifini on altı senede ikmal edebildim. Onu kendim ile Allah arasında hüccet ittihaz ederim." demiştir.