kayıt

kutupluluk

  1. 1
    - artı, eksi yüklerin birbirinden ne ölçüde ayrılmış olduğunu gösteren nitelik.

    - makromoleküllerin, hücrelerin, embriyoların, organların veya organizmaların bir ucunun morfolojik veya işlevsel olarak diğerinden farklı olması durumu.