kayıt

türk silahlı kuvvetleri

  1. 3
    resmi personel sayısı 750.000, gayri resmi personel sayısının 1.000.000 kişi olduğu tahmin edilen kurumdur. personel sayısını azaltıp teknolojiye yatırım yapsınlar. (bkz: bu bir emirdir )