kayıt

kınama

  1. 1
    * *

    yapılan veya yapılmayan bir işten, bir davranıştan, olaydan vb. ötürü ayıplama. kınamak.