kayıt

arabi aylar

  1. 1
    * *

    hicri takvimin ayları. muharrem, safer, rebiyülevvel, rebiyülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan*, şevval, zilkade, zilhicce olmak üzere 12 tanedirler.