kayıt

habbeyi kubbe yapmak

  1. 1
    küçük bir meseleyi büyütmek anlamındaki deyim.