kayıt

ankara

  1. 31
    ramazan dolayısı ile meşhur pavyonları görece boş olan şehir.

    talatpaşa eski kavgalarına hasret...