kayıt

binaenaleyh

  1. 5
    arapça bir sözcük. bunun üzerine anlamına gelir.