kayıt

en iyi plan plan yapmamaktır

  1. 1
    planlar dışsal nedenlere bağlı olarak esneklilklerini kaybederler. her ne kadar zor durumda kalındığında gelenek stick to the plan olarak kestirme bir yol gibi görünse de gerçek bir uyarlama olmadan plan başarıya ulaşmaz. yani doğaçlama yeteneği her şeydir.