kayıt

çoluk çocuk

  1. 1
    * *


    ben türkçe'de bir ikileme örneği olarak bilirim bunu söylerim..

    ankaralılar için de bu kavram bebe belik olarak konuşma dilinde yer bulmuştur.