kayıt

saat kaç sorusuna daha gece uzun diye cevap veren kadın

  1. 1
    * *

    soruyu soranın erkek olduğunu var sayarsak, geceye dair güzel planları olan kadındır.