kayıt

noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakmak

  1. 5
    okuma eylemini göze hoş görünür kılmak için yapılandır.