kayıt

kutup sözlük sağ sol çatışması

  1. 4
    (bkz: ilerde oluşacak sözlük içi sağ sol tartışmaları)

    (bkz: sağ frame)

    kehanet değildir. entellektüel birikimin getirdiği bir öngörüdür sadece.