kayıt

yansıtmak

  1. 1
    aksettirmek kelimesinin sonradan görme hali.
  2. 2
    Duyurmak bildirmek söylemek manasına gelir.