kayıt

Toplanma

  1. 1
    Toplanmak demek olan kelime ve bir emir türü.
    • Eksilemeyin.