kayıt

ibb taksi kiralama modeli'nin reddedilmesi

  1. 1
    Gelen mesaj talimatıyla gerçekleştirilendir. Bakanlık ve valilik yöneticileri olumsuz oy verdi.

    twitter.com/...
  2. 2
    Talimatsız tuvalete bile gidemeyecek bir güruhtan beklenen karar...