uzlaştırma

  1. 1
    bazı suç türlerinde uygulanan alternatif uyuşmazlık türüdür. şöyle ki, savcılıkça somut olayda kamu davası açılmasını gerektirir fiil olduğu kanaatine ulaşılırsa, iddia edilen suç da kanunun saydığı uzlaştırmaya tabi suçlardan ise,dava açmadan evvel dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. burada sistemden bir uzlaştırmacı görevlendirilir. bu sertifikalı bir görevlidir. uzlaştırmacı taraflara ulaşır, uzlaşmanın ne olduğunu ve sonuçlarını anlatır. şikayetçi olan, uzlaşmak için bir takım şartlar ileri sürebilir, şikayet edilen bunu kabul veya reddedebilir. eğer taraflar uzlaşırsa kamu davası açılmaz, dosya kapanır. taraflar uzlaşamazsa kamu davası açılır ve yargılama başlar.

    2016 yılında yapılan yasa değişikliğinden önce uygulaması ve kapsamı farklı olan uzlaştırma, o dönemde "adli kolluk görevlisi" olarak geçen polisler tarafından olayın yaşandığı gün taraflara teklif ediliyordu. bu esasen başlı başına yanlış bir uygulama idi. zira taraflardan biri veyahut her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş iken, tarafların olayın yaşandığı anda hemen uzlaşmayacağı çok yüksek bir ihtimaldir. yaşanan olayın akabinde aradan bir soğuma süresinin geçmesi gerekmektedir. yine polislerin uzlaştırmacılık yapması da sıhhatli bir uygulama değildir zira taraflar polisten çekinerek uzlaşmayı rızası olmadığı halde kabul veya reddedebilir.

    2016 yılında yapılan yasa değişikliği ile, savcılıklarda uzlaştırma bürosu kurulmuş, belli şartlar dahilinde uzlaştırmacılar görevlendirilmiş ve uzlaştırmaya tabi suçların kapsamı genişletilmiştir.

    ancak günümüzde hukuk eğitimi görmeyenler dahi uzlaştırmacılık yapabilmektedir. uzlaştırmaya, avukatlara veyahut hukuk öğrenimi görmüş kişilere münhasır olması gerekli bir alternatif uyuşmazlık yöntemi olarak bakmak gerekmektedir. zira hukuk yargılamasında olduğu gibi ceza yargılamasında da usul hükümleri oldukça önemli ve titiz bir muhakeme gerektirir.
tümünü gör