bomba gibi kız

  1. 1
    annesi militan olmasI muhtemel kIzlara yakIstIrIlan sIfat.

    (bkz: annen daeş militanı mıydı yavrum be bomba gibi çocuk doğurmuş)