Mayana

  1. 1
    Bazı yerlerde anasona verilen isim.
    (bkz: mayanalı kahke)