dudağa ulaşan sözlerin uçan tekme atması

  1. 1
    "laf sokmak" eyleminin süslüsü.
  2. görsel
    mazbut dişi
    #1544447 | 19/10/2018 02:28