magazin manyağı değil

  1. 1
    mesala magazine saldırmayan biri için de ya da magazini huzursuz etmeyen biri için de teklifsiz konuşma da magazin pisliği değil uslu manasın da denir.
  2. görsel
    gizemabla
    #1543378 | 17/10/2018 15:55