fiegenbaum sabiti

  1. 1
    kaos teorisinin keşfeden kişinin adıyla anılan iki tane sabit bulunur. bunlardan biri delta sabitidir ki kasoa yaklaştıkça ardışık süreçlerin birbirlerine oranlarını gösterir. sayısal değeri 4.66 gibi bir şeydir. diğeri de alfa sabitidir.
  2. görsel
    Mavidenbozma
    #1525801 | 19/09/2018 12:45