Denizin ötesindeki sesler

  1. 1
    www.youtube.com/...

    Farklı konularda okuduğu sesli kitapların dikkat çekici ve hoş konuları ele aldığı, nadir bulunan, güzel bir YouTube kanalıdır.
  2. görsel
    Ebedi Gökbörü
    #1488985 | 10/08/2018 20:16