kat karşılığı inşaat sözleşmesi

  1. 1
    geçerli olması için öncelikle bu sözleşmenin noterde düzenlenmesi gerekir. noterde düzenlenmemiş kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin herhangi bir geçerliliği yoktur.
    bu sözleşmeye göre bir tarafta (bkz: müteahhit) * ile diğer tarafta (bkz: toprak sahipleri) vardır. Buna göre müteahhit, toprak sahibinin arsasına bir bina yapmayı taahhüt ederken toprak sahibi/sahipleri de inşa edilecek binadan belirli sayıda bağımsız bölümü müteahhite devretmeyi vaad eder.
  2. görsel
    robin hood
    #1469073 | 22/07/2018 14:58