Köprünün altında uydurduğu yalana köprünün üstünde inanmak

  1. 1
    Uydurulan yalanın duyanlar tarafından çok fena benimsendiğini ve hatta belki de biraz form değiştirdiğini ifade eder.