cenab-ı hakk'ın marziyatını kelamından anlamak

  1. 1
    kelamı ilahi rehber alınarak gerçekleştirilen hadise.