Birileri ekşi'de takılıyor

  1. 1
    Kopya fikir görünce iç sesimin bana çığırdığı cümledir.
  2. görsel
    Ebedi Gökbörü
    #1447144 | 25/06/2018 13:51