Prokonsül

  1. 1
    Eski roma'da bir yıl konsül görevi yaptıktan sonra doğu illerine göreve atanan eyalet valileridir.
  2. görsel