preeklampsi

  1. 1
    Gebeliğin 20.haftasından sonra proteinüri ile birlikte hipertansiyon gelişmesidir.
  2. görsel
    robin hood
    #1410412 | 25/04/2018 10:49