rurik hanedanı

  1. 1
    862-1598 yılları arası rusya'yı yöneten hanedan. hanedanın kurucusu norman kökenli rurik, slav boylarının kargaşalarını bitirerek birleştirmiş ve onların hükümdarı olmuştur.
  2. görsel
    ivan grozni
    #1380167 | 19/03/2018 02:51