korkunun haz ilkesi

  1. 1
    korkunun ıd'ı haz ilkesi, yani ilkel benliği kaçtığımız olgulardır. Korku, kaygı, şüphe gibi duygular, olguyu benimsetme özelliğine sahip duygulardır. Olgunun kendisi değil, duygu benimsetir. Örneğin korktuğumuz bir olguya içten içe inanmakta, korkunun bir hilesidir. Örneğin aldatılmaktan korkup şüphelenmek, başka birisini bulamayacak olma korkusu, annenin babanın başına bir şey gelecek olması gibi.
    Olgunun kendisi değil, duygu benimsetiyorsa durumu Nietzsche'nin deyimiyle; yanılsama olduğunu unutmuş yanılsamalardır.
  2. görsel
    robin hood
    #1378755 | 17/03/2018 20:14