yuh bunları sanatçı yapana

  1. 1
    mesala bir insanın birilerinin sanatçı olmasından memnun olmadığı zaman oha bunları sanatçı deyip keşfedene bunları sanatçı deyip keşfedeni kınamak lazım manasında söylediği laf
  2. görsel
    gizemabla
    #1324045 | 19/01/2018 12:21