türk kadınlarındaki buzdolabı yenileme tutkusu

  1. 1
    koreli kız arkadaşımın tespiti. ben ise uzun incelemeler ve uğraşların ardından, bu tutkunun sadece bizim milletimize özgü olmadığı konusunda kendisini tatlı bir dille ikna etmeye çalıştım. pakistan, afganistan ve hindistan yörelerinde de sıkça rastlanan bir durum olduğuna kanaat getirmiş durumdayız şu anda. bu yörelerdeki standart bir kadının mutluluk endeksi arkadaşlarına buzdolaplarını ne kadar anlatabildiğiyle doğru orantılı maalesef.