Revolution per minute

  1. 1
    Dairesel harekete sahip bir cismin dakikadaki devir sayisi. Rpm ya da devir/dakika şeklinde gösterilir.
  2. görsel
    ttech
    #1282710 | 12/12/2017 22:24