kayıt

sosyal devlet

 1. 1
  vatandaşlarının sosyal durum ve refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet. ayrıca bizim hocanın tanımına göre sosyal devlet, ne kişinin dokunulmaz, devredilemez ve kişiliğine bağlı hak ve özgürlüklerini herhangi bir nedenle elinden almaya çalışan bir despot, ne de bireyi kendi kaderi ile baş başa bırakan, kişiye sadece fiziksel güvence sağlamakla yetinen 19. yy'ın sözde liberal devletidir. yani kısaca sosyal devlet, bütün vatandaşların yarınına güvenle bakmalarını sağlayacak önlemleri almayı ve bireyin temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını sağlamayı temel bir görev kabul eden devlettir.
 2. 2
  ortadoğu'da var olmayan devlettir
 3. 3
  tekrar tanımına bakacak olursak, "vatandaşlarının insan onuruna yaraşır düzeyde yaşayabilmesi için asgari yaşam düzeyini sağlamayı ödev bilen, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak önlemleri almayı temel bir görev kabul eden devlet. "

  türkiye de sözde sosyal bir hukuk devletidir. zira burada yaşanan olaylar "allah'ın işi" kabul edilip "tüh kaza olmuş" denir, "kaderleri böyleymiş" denir. gerekli önlemleri almak, denetimlerin üst düzey olmasını sağlamak yerine kavganın, nefretin, rantın üst düzey olmasına özen gösterilir. eleştirenler de siyaset yapmakla suçlanır, hukukçuysa cübbesini çıkarıp siyasete girmesi söylenir. bunun adı siyaset ise siyaset yapıyoruz... böyle bir durumdan hangi ülkede olursa olsun, sosyal devletin gereksinimlerini yerine getiremeyen, denetim yapma mekanizmasını her alanda yok etmiş olan hükümet sorumludur. evet, eleştirmek kaybedilen canları geri getirmez ama kim bilir, belki gelecekte olabilecek diğer faciaları önler.
 4. 4
  Devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik haklara aktif müdahalesini öngören yönetim anlayışı.

  amacı,
  Ulusal geliri artırmak.
  Ulusal gelirin adaletli dağılımını sağlamak.
  Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak ve fırsat eşitliğini sağlamak.
 5. 5
  sosyal barışın ve adaletin sağlanabilmesi için, devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini gerekli ve meşru gören anlayış.

  amacı herkesin insan onuruna yakışan bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

  tam zıttı jandarma devlettir.
 6. 6
  vatandaşlarının refahını sağlamak için devletin "ekonomik ve sosyal hayata gerekli müdahaleyi yapabilme gücünü" elinde bulundurması anlayışı.

  türkiye cumhuriyeti'nin son 15 yıldır sosyal devlet ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını söyleyelim. kriz dönemlerinde (sadece ekonomik değil sosyal kriz dönemlerinde de) nasıl afalladıklarını görüyoruz.

  bunun bana göre en büyük örneği soma faciası olayıdır.
 7. 7
  Ankara’nın güneşi Hz.(bkz: mansur yavaş )