Tahakkuk ettirmek

  1. 1
    kurum, kuruluş veya kişilerin herhangi bir konuda ödemesi gereken miktarı belirlemek.
  2. görsel
    özgür demokrat
    #877066 | 12/06/2016 04:20