Tahakkuk etmek

  1. 1
    Gerçekleşmek.
  2. görsel
    özgür demokrat
    #877065 | 12/06/2016 04:19