Çehresi züğürdü

  1. 1
    Yüzü çirkin olan kimse.
  2. görsel
    özgür demokrat
    #876935 | 12/06/2016 01:06