mazarbul kitabı

  1. 1
    balin'in moria yolculuğunu anlatır. gandalf'ın moria'da okuduğu kitaptır.
    (bkz: geliyorlar)
  2. görsel