komando olmak

  1. 1
    sırtında 35 kilogram yükle, hiç durmadan, 24 kilometre yolu yürüyebilmek demektir.
  2. görsel
    flying dutchman
    #870172 | 08/06/2016 15:39