mahalle baskısı ile tutulan oruç

  1. 1
    sevabının mahalleliye yazılıp yazılmadığı merak edilen oruçtur.
  2. görsel
    OLDU O ZAMAN
    #868728 | 07/06/2016 20:55