iokaste kompleksi

  1. 1
    oidipus kompleksinin anne tarafından icra edileni.. annenin hastalık derecesinde oğluna bağlılığı ve süreçle bunun cinsel boyutlara ulaşması..