karşılığını bulmak

  1. 1
    yapılan bir eylemin ya da sergilenen bir tutumun tepkisini bulmasıdır. nötr bir etkiden ziyade, iyi ya da kötü bir çağrıya ulaşması.
  2. görsel
    ıMSCHROLLED
    #866494 | 06/06/2016 12:43