kayıt

çıt

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    Küçük ve genellikle ince, sert bir şeyin kırılırken çıkardığı hafif, anlık ses.