ismi kezban olan kız

  1. 1
    *

    butun gereksiz kIz tanImlamalarInIn kendi adI uzerinden yapIlmasIna maruz kalan bahtsIz kIzdIr
  2. görsel
    sasakiakane
    #1358162 | 23/02/2018 12:08