grip için güzel bir olumlama örneği

  1. 1
    Toplum inançlarının ötesindeyim. Toplumsal etkilerden özgürüm.
  2. görsel
    cinemafreak
    #719117 | 15/03/2016 21:32